รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


 • 1. เวลา 10.00 – 10.45 น.

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  (บรรยายเป็นภาษาไทย)

 • 2. เวลา 11.00 – 12.00 น.

 • ศ.ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) (รอทาบทาม) 

  นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 จากประเทศบังกลาเทศ  

  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


  More Information