รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ


1. เวลา 09.00 – 10.30 น.


ศ.ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) (รอทาบทาม)
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006 จากประเทศบังกลาเทศ (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)


2. เวลา 10.30 – 11.30 น.


จะประกาศเพิ่มภายหลัง (บรรยายเป็นภาษาไทย)