ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติโดยรับชมการการปาฐกถานำโดยผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง
และการนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 สาขาวิชาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 พบกับ

รูปแบบงาน Hybrid Conference

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 : เวลา 09.00 – 17.30 น.


งานภาคเช้า: การปาฐกถานำเกี่ยวกับหัวข้อ
“การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
: Innovation foresight for sustainable development strategies”
โดย ดร. มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2006
และผู้ทรงคุณวุฒิชื่อดัง (จะประกาศภายหลัง)


ผู้เข้าร่วมงานรับฟังออนไลน์สดผ่านทาง Zipevent Live
ซึ่งทุกท่านจะได้รับ Link เข้าฟังเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือดาวโหลดโปรแกรม


งานภาคบ่าย: การนำเสนอผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิจาก 12 สาขา รวมมากกว่า 60 ผลงานวิจัย
(ช่องทางการเข้าร่วมงานตามรายละเอียดในกำหนดการและปรากฏในระบบลงทะเบียน)