ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 พบกับ

งานรูปแบบใหม่

การจัดนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์
ในวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 16.30 น.


โดยเป็นบรรยายในหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ
(Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)"
ของผู้ทรงคุณวุฒิจาก 12 สาขา รวมมากกว่า 60 ผลงานวิจัย ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. Facebook Page : NIDA Thailand
2. Facebook Page : Research Center at NIDA
3. Website : http://conference.nida.ac.th

ทุกท่านสามารถรับชมและรับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
และสามารถซักถามหรือขอเอกสารประกอบการนำเสนอ
ของผู้ทรงคุณวุฒิได้ทาง Live ในวันงาน

เข้าร่วมรับฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและหากร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับของที่ระลึกจากคณะทำงาน จำนวน 10 รางวัล