ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

*เรียนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โปรดตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง

เนื่องจากระบบจะยืนยันการลงทะเบียนไปยังอีเมล์ของท่าน

และโปรดเตรียม QR Codeที่ได้รับ ไว้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้วย